Oferta

10 maj 2016

A. Vägtransport


Vi utför både inrikes- och utrikestransporter och det gäller full lastbilsbelastning, mindre än enhetslast samt styckegods, som transpoteras med olika slags fordon. Här erbjuds tjänsten door to door.

Tack vare våra specialister levereras våra transporter på ett perfekt sätt – i tid, med precision och riskfritt. Detta kan bekräftas både av våra partners som använder våra tjänster och de levarantörer som samarbetar med Multicargo. Eftersom våra tjänster alltid är skräddarsydda, kan vi kalla varandra för partners och inte för kunder.

Vi garanterar full säkerhet under transport och fexibilitet inom våra tjänster.
Vi erbjuder både långsiktiga-, engångs- och akutlösningar

Våra tjänster :

  • riktas till de företag som sysslar med handelsutbyte oavsett vart godset ska levereras, hur tungt det än är och av vilket slags det är

Vi erbjuder:

  • tjänster som är lätttillgängliga och som levereras snabbt
  • flexibilitet och öppenhet när det gäller våra partners önskemål
  • säkerhetsgaranti, löpande övervakning och fullvärdeförsäkring på godset

B. Sjötransport


Vi utför också sjötransporter beroende av våra partners behov. Vi är med under hela transportkedjan från frakt, över tullbehandling till avlastning.

Vi utför extraordinära transporter och serverar specialcontainrar.
Tack vare den kompetenta personalen och stora mängder av sjötransporterade gods är det möjligt för oss att erbjuda attraktiva fraktpriser och optimala lösningar som är anpassade till våra partners behov.

Till ert förfogande ställer vi högkvalificerad personal som perfekt känner till det som sjötransport kännetecknas av.


C. Flygtransport


Vi organiserar flygfrakt inom Europa och mellan olika världsdelar på nolltid.

För oss är det verkligen lätt. Ring oss och kolla in våra priser!

Du kommer att bli överraskad över vår punktlighet och snabba leveranser. Vi erbjuder alla slags tjänster inom flygtransport – door to door, door to airport, airport to door och airport to airport.

Tack vare den professionella servicen som levereras av vår personal, hjälper vi till vid tullbehandling samt med importservicen på målflygplatsen. När våra parters önskar så, står vi till förfogande när det gäller magasinering, omlastning eller Cargo-försäkring.